Felújítás

Kápolnásnyéki temető régi sírköveinek, sztéléinek felújítása, állagmegóvása (2012)

Written by 0 comment

Az Alapítvány Pádár Vilma által benyújtott pályázatra jóváhagyta a támogatást. A sírkövek, sztélék a XIX. Század első felében készültek. Kézi munkával, gondos odafigyeléssel, sok-sok szeretettel készítették a síremlékeket. Régi családok sarjai nyugszanak itt, akik példamutató magatartásukkal sokat tettek jó hírnevünkért, mint: Nemes tekintetes Jablontzay Peres János sz.: 1776, Fejér, Komárom vármegye táblabírája, Hajdú vármegye követe, Nemes Kazay István , Fejér vármegye táblabírája, Kutas István sz.: 1788, császári és királyi kapitány, aki részt vett a Napóleon elleni győri csatában, Nádasdi Sárközy Aurél, császári királyi kamarás, a Johannita Rend, a Magyar Királyi Szent István Rend kitüntetettje, főispán, szolgabíró felesége Gencsi és érmihályfalvai Gencsy Ida , született Vörösmarty Borbála, Cristian Kranzlein 1796-1835, Nemes Szőke Dániel , Kenessey Éva fia, Kenessey Zsigmond, sz.: 1791- és a Kenessey család további tagjai.