Felújítás

Baracskai síremlékek felújítása (2013)

Written by 0 comment

A XVII. és XVIII. századból származó értékes és érdekes síremlékek Baracskán találhatóak a református temető sok évvel ezelőtt elhagyott területén. Neves emberek sírkövei ezek. Mindegyike márvány síremlék. Méltatlan állapotban várják a pusztulást. A kövek kimunkálása egyedi, alakja, formája más településen nem található meg. Ehhez hasonló síremlékeket már a Házsongárdi temető régi sírkövei sem rejtenek. A feliratok olyan szavakat és kifejezéseket örökítettek meg a múltból, melyek a mai szóhasználatunkban már nem szerepelnek. A síremlékek némelyike a város büszkesége, és idegenforgalmi látványosságként szerepel Baracska ismertetésénél. A híres emberek nevét ismerjük. Jókai Mór és Kandó Kálmán nagyszüleinek családja a baracskai Szüts család tagjai, Kozma Ferenc mezőgazdász, pedagógus,. Itt nyugszanak az 1711-ben kezdődő székesfehérvári újjáépítést irányítók és szervezők, akik támogatták Virág Benedek és Ányos Pál költők munkásságát. A Perczel család tagja, akit Vörösmarty Mihály bujtatott, Baracskán 1850-1853 között. Kozma Ferenc a magyar lótenyésztés megteremtője, akiről több irodalmi mű készült, és a Kazay, a híres pozsonyi orvos család, akik elsőként gyógyítottak Fejér megyében, miután a járványok következtében a magyar, majd a Bécsből hozott orvos is a betegség áldozata lett. Itt található a Dienes, és Báthory Zsófia emléke is. Ezzel a munkával Európában is egyedülálló különleges alkotásokat sikerült megóvni a jövő nemzedéke számára.