Felújítás

Tapolca – Cséby Antal síremlékének felújítása (2022)

Written by 0 comment

Alapítványunk támogatta a Tapolcai Városszépítő Egyesület pályázatát, a Cséby Antal síremlékének felújítását. A pályázatban megjelölt feladatokat maradéktalanul elvégezték. A sír gyönyörűen megújult, állagmegóvása megtörtént.

A Cséby sírhoz nem lehetett addig hozzányúlni, míg az előtte levő Bezedist sír felújítása meg nem történik.

CSÉBY ANTAL kereskedő
(Tapolca, 1819. január 18. – Tapolca, 1895. november 1.)

Régi nemesi eredetű tapolcai család sarja. Szülei id. Cséby Antal és Szalay Elisabeth. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tapolcai nemzetőrszázadának tagja. 1854-ben feleségül vette Mojzer Karolinát. Házasságukból négy gyermek, –  Antal, Ilona, Lajos és Árpád – született. Ő vásárolta meg a mai Fő tér 8. sz. alatti, még a püspökség által épített régi emeletes épületet – minden bizonnyal Tapolca első emeletes házát – amelyet róla mindmáig Cséby-házként emlegetnek. Itt nyitotta meg jó hírű vegyeskereskedését is. Ezt 1876. április 1.-én bejegyezték a Zala megyei Cégbíróságon. Ennek érvényessége csak halála után 1899. október 23-án szűnt meg. Szép szőlőbirtokát Badacsonylábdiban művelte. A korabeli Tapolca ismert és általánosan tisztelt tekintélyes személyisége volt. A virilisták között tartották számon. Tagja volt a felsőbb népiskola iskolaszékének, az ipariskola ellenőrző bizottságának, az Irgalmas nővérek zárdája építési bizottságának. 1860-ban több tapolcaival együtt ő is pénzadománnyal járult hozzá a MTA budapesti székházának építéséhez. 1869-ben egyik alapítója és igazgatósági tagja volt a Tapolczai Takarékpénztár Rt-nek. Életének alkonyán súlyos hátgerincbetegség kínozta. 78 évig élt. Fehér márvány síremléke a tapolcai régi temetőben – az egykori sírtól távolabb – található.
Sajnálatos, hogy Cséby Antal sírkövét a temetői kápolna építésekor egyszer csak a Bezedits sír mögé beállították.

A felújítás során a Cséby sírkő új alapra lett téve, a teljes sírkő 120 centiméterrel kijjebb került és 180 fokban el lett fordítva.  Ezzel a művelettel, vissza lehetett állítani a sírkövet az úttal szembe, hogy az arra menők is láthassák, hisz a lakóházuktól a Malomtóhoz vezető belső udvart ma is „Cséby udvarnak” nevezik az itt lakók. A sírkő felirat alig volt látható, melyet egy kiegészítő táblával lehetett megoldani. Az egész sírkő mozgott, ez rögzítésre került. A rajt található porcelán korpusz eltörött, melyet újra cseréltünk.