Pályázati felhívás

Nemzeti Panteon Alapítvány > Pályázat > Pályázati felhívás

Nemzeti Panteon Alapítvány pályázati felhívása

 

PÁLYÁZAT CÉLJA
MEGPÁLYÁZHATÓ TÉMAKÖRÖK

  • nemzeti emlékhelyek ápolása, megőrzése az utókornak
  • jeles kulturális, tudományos, társadalmi és egyházi személyek sírjainak gondozása
  • mártírok, vértanúk sírjának valamint
  • a magyar vonatkozású kultúrtörténeti, tudományos, és művészeti értékkel bíró sírok, emlékhelyek felkutatása, megóvása az egész világ területén,
  • fenti témakörökben ismeretterjesztő kiadványok kiadása.

PÁLYÁZÓK KÖRE

magánszemélyek, társadalmi szervezetek.

TÁMOGATÁS JELLEGE

A megpályázható – vissza nem térítendő – támogatás felső határa 1.M Ft (egymillió forint), pályázatonként.
A már megvalósított programok utófinanszírozását nem támogatjuk.
A támogatás megítéléséhez önerő felmutatása szükséges!
A benyújtott költségvetés min. 30%-a!

PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA

Folyamatosan.

Benyújtás módja: elektronikusan, és postai úton is, az Alapítvány címére (1126 Budapest, Böszörményi út 13. fszt. 5.) a borítékra kérjük ráírni: „PÁLYÁZAT”

Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be, magyar nyelven, mely tartalmazza a pályázati cél részletes leírását, költségvetését (hivatalos árajánlatokat), esetlegesen fotódokumentációt.
Minden benyújtott dokumentumot csak dátummal, aláírással, szervezetek esetén bélyegzővel is ellátva fogadunk el.
Szükség esetén:

  • tulajdonosi hozzájárulás.

Nyilvántartott műemlék esetében:

  • engedélyezett restaurátori dokumentáció
  • műemlékvédelmi engedély.

 

Budapest, 2020. szeptember                                                                                                                 Az Alapítvány Kuratóriuma

 

Pályázati felhívás (pdf) Letöltés