Pályázati útmutató

Nemzeti Panteon Alapítvány > Pályázat > Pályázati útmutató

Pályázati Útmutató
Nemzeti Panteon Alapítvány

PÁLYÁZAT CÉLJA
MEGPÁLYÁZHATÓ TÉMAKÖRÖK

– nemzeti emlékhelyek ápolása, megőrzése az utókornak
– jeles kulturális, tudományos, társadalmi és egyházi személyek sírjainak gondozása
– mártírok, vértanúk sírjának valamint
– a magyar vonatkozású kultúrtörténeti, tudományos és művészeti értékkel bíró sírok és emlékhelyek felkutatása, megóvása az egész világ területén,
– fenti témakörökben ismeretterjesztő kiadványok kiadása.

PÁLYÁZÓK KÖRE

magánszemélyek, társadalmi szervezetek.

TÁMOGATÁS JELLEGE

A megpályázható – vissza nem térítendő – támogatás felső határa 1M Ft (egymillió forint), pályázatonként.
A már megvalósított programok utófinanszírozását nem támogatjuk.
A támogatás megítéléséhez önerő felmutatása szükséges!
A benyújtott költségvetés min. 30%-a!

PÁLYÁZAT TARTALMI, FORMAI KÖVETELMÉNYEI

Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be, magyar nyelven, az alábbi dokumentumokkal:

 • „Pályázati Adatlap” egy eredeti példányban
 • a pályázati cél részletes leírása
 • esetlegesen fotódokumentáció
 • költségvetés
 • minden benyújtott dokumentumot csak dátummal, aláírással, szervezetek esetén bélyegzővel is ellátva, fogadunk el
 • elektronikusan, és postai úton, az Alapítvány címére a borítékra kérjük ráírni: „PÁLYÁZAT”

Az adatlap letölthető a www.nemzetipanteon.hu/palyazat  menüpontból.

Szükség esetén:

 • tulajdonosi hozzájárulás.

Nyilvántartott műemlék esetében:

 • engedélyezett restaurátori dokumentáció
 • műemlékvédelmi engedély.

Nyertes pályázatokhoz Felhatalmazói levél a támogatott számlavezető bankjától, a támogatás összegéről.

 

PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA

A pályázatok elbírálásáról a Kuratórium dönt.
A Kuratórium döntését nem indokolja, döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.
A Kuratórium döntéséről a pályázók írásban értesítést kapnak.
A támogatást el nem nyert pályázatokat visszaküldjük, a nyertesek anyagait archiváljuk.
Az elbírálás során előnyben részesül az a pályázat, ahol a 30% önrészt a helyi Önkormányzat biztosítja.

 

PÁLYÁZATOK ELSZÁMOLÁSA

A támogatást elnyert pályázó a Támogatási Szerződésben kötelezettségvállalást ír alá, mely szerint a támogatás összegét köteles a pályázatban megjelölt célra fordítani, és a pályázati cél megvalósulását követő 1. hónap végéig, illetve újabb pályázat benyújtását megelőzően, az összeg felhasználásáról elszámolni.

Az elszámolás:

 • számla adattartalma a 2007. évi CXXVII. törvény 169.§
 • számla azonosítás: 24./1995.(XI.22.) PM rendelet
 • a záradékolás a 281./2006.(XII.23.) Korm.rend. 20.§(1) bekezdése
  alapján történik.

Idegen nyelvű számla esetén:

 • a kedvezményezett cégszerű aláírásával ellátott, a főbb megnevezések magyar nyelvű (olvasható) fordítását tartalmazó másolat benyújtása szükséges.

 

Budapest, 2022. április                                                                                                  Az Alapítvány Kuratóriuma

 

Pályázati útmutató (pdf) Letöltés